O Diakonii …

Działa w ramach Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej.

Naszym zadaniem jest, w oparciu o społeczną naukę Kościoła Katolickiego, propagowanie i szerzenie idei dziecięctwa duchowego z uwzględnieniem doświadczeń pozostawionych przez naszą Patronkę Kunegundę Siwiec, a zawartych w Dzienniczku pt. „Miejsce Mojego Miłosierdzia i Odpoczynku” oraz w dziełach św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Celem jest współdziałanie w procesie beatyfikacyjnym Kunegundy Siwiec, gromadzenie środków na ten cel, promowanie działalności naukowej i publikacyjnej, aby przesłanie i orędzie Miłosierdzia promieniujące z życia Kunegundy, jej bezgraniczna wiara i heroizm w znoszeniu cierpienia stały się inspiracją do naśladowania.