Działa ona w ramach Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej.

Naszym zadaniem jest, w oparciu o społeczną naukę Kościoła Katolickiego, propagowanie i szerzenie idei dziecięctwa duchowego z uwzględnieniem doświadczeń pozostawionych przez naszą Patronkę Kunegundę Siwiec, a zawartych w Dzienniczku pt. „Miejsce Mojego Miłosierdzia i Odpoczynku” oraz w dziełach św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Celem jest współdziałanie w procesie beatyfikacyjnym Kunegundy Siwiec, gromadzenie środków na ten cel, promowanie działalności naukowej i publikacyjnej, aby przesłanie i orędzie Miłosierdzia promieniujące z życia Kunegundy, jej bezgraniczna wiara i heroizm w znoszeniu cierpienia stały się inspiracją do naśladowania.

O otrzymanych łaskach za wstawiennictwem Sługi Bożej Kunegundy Siwiec można informować pisząc na adres: kundusia@kundusia.pl

Proces beatyfikacjami można wesprzeć modlitwą oraz ofiarami wpłacanymi na rachunek:

Diakonia Przyjaciół Kunegundy Siwiec, ul. Karmelicka 30, 34-100 Wadowice

Nr konta: 82 1240 4197 1111 0010 4653 8047