28 czerwca 2024 roku odbyła się już 14. edycja pieszej pielgrzymki z Wadowic do Siwcówki, kontynuując tradycję zapoczątkowaną przed laty.

Uczestnicy zgromadzili się rankiem w Wadowicach, gdzie zostali ugoszczeni śniadaniem przez Diakonię Przyjaciół Kunegundy Siwiec.

Trasa pielgrzymki wiodła malowniczymi szlakami turystycznymi przez Groń Jana Pawła II i Krzeszów, by pod wieczór tego samego dnia dotrzeć do Stryszawy.