Strona poświęcona Służebnicy Bożej Kunegundzie Siwiec

Kategoria: Proces beatyfikacyjny

Żyła prawdami wiary – wywiad z o. dr hab. Szczepanem Praśkiewiczem OCD, relatorem Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych

Podczas sesji naukowej poświęconej mistyczce Kunegundzie Siwiec, która odbyła się w Krakowie, podzielił się Ojciec wiadomością, że jeszcze w tym roku możemy się spodziewać dekretu heroiczności cnót tej Sługi Bożej. Co pozwala mieć taką nadzieję?

– Odbył się już kongres teologów konsultorów,  którzy wraz z generalnym promotorem wiary (zwanym potocznie advocatus diaboli), po przeanalizowaniu Positio, czyli materiału zebranego w czasie procesu beatyfikacyjnego Kunegundy Siwiec,  wypowiedzieli się jednogłośnie pozytywnie  w odniesieniu do praktyki cnót przez Sługę Bożą w stopniu ponad przeciętnym.

W najbliższych miesiącach spodziewane jest posiedzenie kardynałów i biskupów, członków Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, którzy podejmą dalszą dyskusję nad tymiż cnotami. Jeśli  i oni wyrażą pozytywną opinię, a żywimy nadzieję, że tak się stanie, Ojciec Święty będzie mógł autoryzować opublikowanie dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożej, co być może nastąpi jesienią.

KONGRES TEOLOGÓW KONSULTORÓW NAD „POSITIO” KUNEGUNDY SIWIEC O JEJ CNOTACH I OPINII ŚWIĘTOŚCI.

Konsultorzy, na czele z generalnym promotorem wiary, ks. prał. Alberto Rojo Mejía, stwierdzili jednogłośnie, że w „Positio” zostały zgromadzone wystarczające dowody do stwierdzenia heroiczności cnót i opinii świętości Służebnicy Bożej i uznali, że może być ona przedmiotem dalszego postępowania w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, tj. poddana ocenie kardynałów i biskupów, członków tejże Dykasterii.

Informujemy Członkinie i Członków Diakonii Kunegundy Siwiec OCDS i wszystkich zainteresowanych procesem beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej, że 2 maja br. miał miejsce w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie Kongres Teologów Konsultorów nad „Positio” o jej cnotach i opinii świętości.

Ku radości nas wszystkich, konsultorzy, na czele z generalnym promotorem wiary, ks. prał. Alberto Rojo Mejía, stwierdzili jednogłośnie, że w „Positio” zostały zgromadzone wystarczające dowody do stwierdzenia heroiczności cnót i opinii świętości Służebnicy Bożej i uznali, że może być ona przedmiotem dalszego postępowania w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, tj. poddana ocenie kardynałów i biskupów, członków tejże Dykasterii. Jeśli ich osąd będzie także pozytywny, Ojciec Święty autoryzuje wydanie dekretu o heroiczności cnót Kunegundy. Będzie to oznaczało, że Kunegunda jest Czcigodną Służebnicą Bożą. Do jej beatyfikacji będzie jeszcze niezbędne zatwierdzenie cudu za jej przyczyną.

Przypomnijmy, że „Positio”, pod nadzorem o. Vincenzo Criscuolo OFMCap., relatora generalnego, opracował o. Szczepan Praśkiewicz OCD, postulator diecezjalnej fazy procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej, a obecnie relator Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén