Strona poświęcona Służebnicy Bożej Kunegundzie Siwiec

Kategoria: Bez kategorii

Podziękowania za pomoc w przygotowaniu sesji o Kundusi na KID

Diakonia Przyjaciół Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec pragnie wyrazić swoją ogromną wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie sesji naukowej w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie 13 kwietnia 2024 roku.

Dziękujemy prelegentom za piękny i owocny czas sesji, a także licznie przybyłym Gościom, wspólnotom Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych za ten czas, gdy mogliśmy być razem, aby przybliżać sobie jeszcze bardziej postać naszej kandydatki na ołtarze.

Jeszcze raz – serdecznie dziękujemy!

Życzenia na Boże Narodzenie od Rady Diakonii Kunegundy Siwiec

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i błogosławionego Nowego Roku , który niech będzie rokiem pokoju.

Niech narodzony Jezus znajdzie mieszkanie w naszej duszy i w naszym sercu, byśmy dawali Go światu .

Rada Diakoni Kunegundy Siwiec

Piesza pielgrzymka z Wadowic do Siwcówki 2023

Tuż przed 9.00 w dniu 23.06.2023 po raz trzynasty wyruszyli z pod klasztoru w Wadowicach na trasę pieszej pielgrzymki do Siwcówki, miejsca szczególnego dla każdego Świeckiego Karmelity, pielgrzymi, reprezentanci wspólnot Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.

Po Eucharystii, którą sprawował o. Marian Zawada OCD, a koncelebrowali o. Adam Hrabia OCD i o. Marcin Wojnicki OCD, obfitym śniadaniu 😉 pielgrzymi przeszli blisko 30 km trasą, którą pokonywała Służebnica Boża Kunegunda Siwiec, przychodząc na spotkanie swojej wspólnoty OCDS w Wadowicach.

W czasie pielgrzymki pielgrzymi modlą się m. in. Liturgią Godzin.

W sobotę rano pielgrzymi, którzy idą pod duchową opieką karmelity neoprezbitera o. Marcina Wojnickiego OCDS dołączą do XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki, której główne celebrację przewidziane są w Siwcówce – na Wzgórzu Miłosierdzia i w Kaplicy Sióstr Zmartwychwstanek.

POSITIO DO BEATYFIKACJI KUNEGUNDY SIWIEC OCDS – HISTORIA

Niejako w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, 29 października br., została złożona w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych „Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis” (Pozycja o życiu, cnotach i opinii  świętości) służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec OCDS (1876-1955).

Proces beatyfikacyjny Kunegundy Siwiec, członkini Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, rozpoczął się w Archidiecezji Kakowskiej 21 grudnia 2007 roku i jego faza diecezjalna trwała do 28 października 2011 roku. Dnia 1 marca 2013 roku Stolica Apostolska wydała dekret dotyczący ważności dochodzenia diecezjalnego, a 29 kwietnia 2016 roku relatorem sprawy w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych został mianowany o. prof. Zdzisław Kijas OFMConv. Prace nad zredagowaniem „Positio” Służebnicy Bożej bardzo się jednak opóźniły, gdyż wskazany współpracownik zewnętrzny Postulacji ich nie podjął. Nowym współpracownikiem  relatora został w 2019 r. o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, i on, mianowany w międzyczasie (w marcu 2020 r.) relatorem Kongregacji, jest jej autorem. „Positio” zatwierdził o. Vincenzo Criscuolo OFMCap., relator generalny Kongregacji, który też po odejściu o. Zdzisława Kijasa z Kongregacji w lutym 2020 roku i objęciu przezeń posługi Postulatora Generalnego OFMConv., nadzorował pracę o. Szczepana, któremu w drodze wyjątku, jako nowo mianowanemu relatorowi Kongregacji, pozwolono doprowadzić do szczęśliwego finału rozpoczętą wcześniej pracę (nad „Positio” Kunegundy).

„Positio” tworzy 578 stronic druku, nie licząc piętnastostronicowej wkładki ilustracyjnej. Złożona w Kongregacji „Positio” będzie w swoim czasie przedmiotem dyskusji teologów konsultorów Kongregacji, a następnie biskupów i kardynałów, jej członków. Jeśli oba te gremia stwierdzą, że przedłożone w „Positio” dowody są wystarczające do stwierdzenia, że Kunegunda Siwiec praktykowała w swoim życiu w sposób heroiczny cnoty teologalne, kardynalne i im pokrewne, oraz że istnieje w Ludzie Bożym opinia o świętości jej życia, Papież będzie mógł autoryzować opublikowanie dekretu o tychże heroicznych cnotach Służebnicy Bożej, do której beatyfikacji trzeba będzie jeszcze wyprosić u dobrego Boga cuda za jej przyczyną.

Zaznaczmy, że jakkolwiek powodem w procesie beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej Kunegundy jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych, odbywa się con sumptem Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego, reprezentowanego przez Diakonię Kunegundy Siwiec istniejącą przy Wspólnocie tegoż Zakonu w Wadowicach, do której za swego życia należała Służebnica Boża.

Piesza pielgrzymka z Wadowic do Siwcówki

W dniu dzisiejszym, Msza Świętą o godzinie 7.00 w intencji wyniesienia na ołtarze S. B. Kunegundy SIWIEC rozpoczęła się się piesza pielgrzymka do Siwcówki.

Mszę św. sprawowali w Sanktuarium św. Józefa w Wadowicach o. Przemysław Pliszczyński oraz o.Zenon Choma, który towarzyszy pielgrzymom na trasie.

Po śniadaniu w Domu Rekolekcyjnym pątnicy w świetnych humorach (jak widać na zdjęciach) wyruszyli w trasę… Na miejscu w Siwcówce spodziewani są ok. godziny 21.00.

Noc spędzą w gościnie u Sióstr Zmartwychwstanek.

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén