Miłosierny Boże, który masz staranie o każde, nawet najmniejsze stworzenie, a szczególnie dbasz o dusze oddane Tobie, bądź uwielbiony za pokorną miłość apostolską, jaką wzbudziłeś w Twojej służebnicy Kunegundzie.

Spraw, aby przykład jej gorliwości o zbawienie ludzi pociągnął wielu do budowania wspólnoty Kościoła swoim codziennym wysiłkiem, cierpieniem i modlitwą.

Przez wstawiennictwo Twojej służebnicy Kunegundy, udziel mi łaski, o którą pokornie proszę, a ją samą obdarz chwałą ołtarzy.

Przez Chrystusa Pana naszego.

(Imprimatur, kard. Stanisław Dziwisz, 3 VI 2009, Nr 1522)


O otrzymanych łaskach za wstawiennictwem Sługi Bożej Kunegundy Siwiec można informować pisząc na adres: kundusia@kundusia.pl


Modlitwa o wyniesienie na ołtarze

Ojcze Przedwieczny, który swoją wszechmoc okazujesz naj­bardziej przez przebaczenie, miłość i miłosierdzie, dzięki Ci składamy za łaski udzielone Kunegundzie Siwiec i prosimy Cię: racz wywyższyć tę, która odrzuciła świat, aby odpowiedzieć na Twoje wezwanie miłości. Spraw, aby została wyniesiona do chwały ołtarzy, by blask jej cnót przyświecał nam w życiu ku Twojej chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Imprimatur: ks. kard. Stanisław Dziwisz, Kraków 23.04.2008, Nr 1075)


MODLITWA O POKORĘ I MĘSTWO PRZEZ WSTAWIENNICTWO

 Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec

Panie Jezu Chryste, Twoja służebnica Kunegunda poznała, że jesteś Bogiem pokoju i że pokój Twój jest darem, którego ma strzec z pokorą i męstwem. Udziel mi przez jej wstawiennictwo łaski do zdobywania cnót pokory i męstwa, abym mógł (mogła) doznawać w głębi serca prawdziwego pokoju nawet pośród wielu zajęć i przeciwności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(Imprimatur, kard. Stanisław Dziwisz, 3 VI 2009, Nr 1522)