Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i błogosławionego Nowego Roku , który niech będzie rokiem pokoju.

Niech narodzony Jezus znajdzie mieszkanie w naszej duszy i w naszym sercu, byśmy dawali Go światu .

Rada Diakoni Kunegundy Siwiec