W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca br. wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej udały się do Siwcówki, gdzie w kaplicy sióstr Zmartwychwstanek odprawiły Drogę Krzyżową (36 uczestników z 11 wspólnot).

Wydarzenie zapoczątkowała Msza św. , którą odprawił ojciec Krzysztof Żywczyński OCD w intencji uproszenia rychłej beatyfikacji Kunegundy Siwiec oraz o powołania do świeckiego zakonu.

Po Mszy św. została odprawiona Droga Krzyżowa, którą poprowadziła Wspólnota z Krakowa.

Następnie uczestnicy posilili się obiadem u sióstr Zmartwychwstanek i udali się do domu zamieszkiwanego niegdyś przez Kunegundę Siwiec. Uczestnicy zwiedzili pomieszczenia, na ile pozwalał prowadzony tam remont.

Zakończeniem wydarzenia było odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przy kapliczce ufundowanej w lesie przez mieszkańców w podzięce za cudowne uratowanie wsi podczas II wojny światowej.