Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa dnia 19 stycznia o godz. 15.00

Serdeczne podziękowanie Ofiarodawcom

XV Pielgrzymka do Stryszawy-Siwcówki 2012

W dniu 23 czerwca 2012 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Kunegundy Siwiec odbyła się XV jubileuszowa Pielgrzymka do grobu Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec do Stryszawy-Siwcówki oraz Trzecia Piesza Pielgrzymka z Wadowic do Stryszawy z inicjatywy Wadowickiej Wspólnoty Świeckiego Karmelu, której Ojcem Duchowym i Przewodnikiem był O. Artur Rychta od Ducha Świętego OCD. Trasę z Wadowic do Stryszawy przebyło 30 pielgrzymów. Trzecią formą pielgrzymowania do Kundusi w tym roku, była także z inicjatywy Wadowickiego Świeckiego Karmelu Druga Duchowa Pielgrzymka do grobu Kundusi dla tych, którzy nie mogli osobiści uczestniczyć, w tej formie pielgrzymowało 265 osób.

Mottem tegorocznej Pielgrzymce były słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do Kundusi zapisane w dzienniczku Miejsce Mojego Miłosierdzia i Odpoczynku: "Tak Mnie kochaj jak umiesz" Pielgrzymce przewodniczył O. Prowincjał Andrzej Ruszała OCD, który wygłosił homilię.

XIV Pielgrzymka do Stryszawy-Siwcówki 2011

W sobotę 18 czerwca około 300 osób z różnych regionów Polski zgromadziła XIV Ogólnopolska Pielgrzymka do Stryszawy-Siwcówki, do grobu służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec.

Po powitaniu pielgrzymów przez Sławomira Kruka prezesa Towarzystwa Przyjaciół Kunegundy Siwiec, które jest głównym organizatorem wszystkich dotychczasowych pielgrzymek, zgromadzeni udali się pod przewodnictwem kapłanów na miejscowy cmentarz, gdzie nad grobem służebnicy Bożej modlono się w intencjach, które składane są przez wiele osób z prośbami zanoszonymi przez przyczynę Kunegundy Siwiec.

Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię o. dr Grzegorz Firszt wikariusz prowincjalny Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej. Wśród pielgrzymów we mszy św. uczestniczyły siostry zmartwychwstanki na czele z matką prowincjalną s. Marią Donatą Wołowiec CR oraz przełożoną klasztoru w Siwcówce s. Bożeną Wróbel CR.

XIII Pielgrzymka do Stryszawy-Siwcówki 2010

W sobotę, 19 czerwca 2010 odbyła się XIII Ogólnopolska Pielgrzymka do grobu Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec. O godzinie 10.30 w kościele św. Anny w Stryszawie nastąpiło powitanie pielgrzymów, a potem modlitwa przy grobie Służebnicy Bożej. Przed Mszą św. postulator procesu beatyfikacyjnego o. dr Szczepan Praśkiewicz OCD zapoznał zgromadzonych z aktualnym zaawansowaniem prac. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz wystosował do pielgrzymów przesłanie, w którym napisał między innymi: "Błogosławię wam z całego serca i zachęcam do życia w prostocie ducha i w wychwalaniu Bożego miłosierdzia, jak to czyniła Służebnica Boża Kunegunda Siwiec i co przypomina nam przesłanie duchowego dziecięctwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus i orędzie miłosierdzia św. Faustyny Kowalskiej".

XII Pielgrzymka do Stryszawy-Siwcówki 2009

W sobotę 20 czerwca br. odbyła się XII Ogólnopolska Pielgrzymka do grobu Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec w Stryszawie. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Albert Wach Definitor Generalny Karmelitów Bosych. O. dr Szczepan Praśkiewicz OCD Postulator procesu beatyfikacyjnego przekazał informację o stanie zaawansowania prac związanych z procesem. Pielgrzymi tradycyjnie udali się do Siwcówki przysiółka Stryszawy, gdzie żyła i zmarła Służebnica Boża. Dżdżysta pogoda sprzyjała wewnętrznemu skupieniu podczas słuchania wspomnień o Kundusi na Wzgórzu Miłosierdzia i w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu w nastrojowej, góralskiej kaplicy Sióstr Zmartwychwstanek. Deszcz nie odstraszył pielgrzymów, którzy jak zawsze przybyli licznie, około 400 osób z różnych regionów Polski. Wiele osób mówiło, że w tym roku szczególnie głęboko przeżyli spotkanie z Kundusią.

XI Pielgrzymka do Stryszawy-Siwcówki 2008

W sobotę 21 czerwca 2008 r. odbyła się XI Ogólnopolska Pielgrzymka do grobu Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec w Stryszawie. Pielgrzymów powitał ks. kanonik Stanisław Maślanka proboszcz Kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Stryszawie.

O. Szczepan Praśkiewicz - postulator procesu beatyfikacyjnego Kunegundy Siwiec przedstawił przebieg wydarzeń związanych z rozpoczęciem procesu i trwaniem prac w okresie od ubiegłorocznej Jubileuszowej X Pielgrzymki, po czym pielgrzymi przeszli na miejscowy cmentarz na wspólną modlitwę przy grobie Kunegundy Siwiec.

Strony