Prosimy wszystkich o modlitwę w nadesłanych intencjach. Nowe intencje prosimy przesyłać na adres: Informacje o otrzymanych łaskach prosimy zgłaszać:

Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice, adres e-mail:

Nadesłane intencje

Za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec bardzo proszę o modlitwę o łaskę uzdrowienia kręgosłupa i leków. Także o łaskę uzdrowienia dla mamy. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.

MODLITWA
Miłosierny Boże, który masz staranie o każde, nawet najmniejsze stworzenie, a szczególnie dbasz o dusze oddane Tobie, bądź uwielbiony za pokorną miłość apostolską, jaką wzbudziłeś w Twojej służebnicy Kunegundzie. Spraw, aby przykład jej gorliwości o zbawienie ludzi pociągnął wielu do budowania wspólnoty Kościoła swoim codziennym wysiłkiem, cierpieniem i modlitwą. Przez wstawiennictwo Twojej służebnicy Kunegundy, udziel Marianowi łaski oglądanie Twego oblicza, o którą pokornie prosimy, a Twoją służebnicę Kunegundę obdarz chwałą ołtarzy. Przez Chrystusa Pana naszego. Ojcze nas, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...
(Imprimatur, kard. Stanisław Dziwisz, 3 VI 2009, nr 1522)

Służebnico Boża Kunegundo Siwiec, proszę o wstawiennictwo u Boga w Trójcy Świętej Jedynego z prośbą o łaskę uzdrowienia z choroby alkoholowej dla ks. Marka.
Błaga ks. Wojciech

Za wstawiennictwem Sługi Bożej Kunegundy Siwiec proszę o łaskę Wiary, Nadziei i Miłości dla Ignaca, Łukasza, Radka, Małgorzaty, Karoliny i Marioli, o Błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne Łaski dla rodziny Kaniów, Górów, Ćwioków i Jajkowskich, o pracę dla Karoliny.
Prosi Mariola

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Proszę o łaskę uwolnienia z przekleństw, chorób genetycznych oczu i o zdrój błogosławieństw Bożych dla Sławka i Iwony z dziećmi przez Rany i Krew Jezusa Chrystusa i przez wstawiennictwo Sł. Bożej Kunegundy Siwiec.
Prosi Sławek

Strony