Prosimy wszystkich o modlitwę w nadesłanych intencjach. Nowe intencje prosimy przesyłać na adres: Informacje o otrzymanych łaskach prosimy zgłaszać:

Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice, adres e-mail:

Nadesłane intencje

Służebnico Boża Kunegundo Siwiec, proszę o wstawiennictwo u Boga w Trójcy Świętej Jedynego z prośbą o łaskę uzdrowienia z choroby alkoholowej dla ks. Marka.
Błaga ks. Wojciech

Za wstawiennictwem Sługi Bożej Kunegundy Siwiec proszę o łaskę Wiary, Nadziei i Miłości dla Ignaca, Łukasza, Radka, Małgorzaty, Karoliny i Marioli, o Błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne Łaski dla rodziny Kaniów, Górów, Ćwioków i Jajkowskich, o pracę dla Karoliny.
Prosi Mariola

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Proszę o łaskę uwolnienia z przekleństw, chorób genetycznych oczu i o zdrój błogosławieństw Bożych dla Sławka i Iwony z dziećmi przez Rany i Krew Jezusa Chrystusa i przez wstawiennictwo Sł. Bożej Kunegundy Siwiec.
Prosi Sławek

Szczęść Boże! Za przyczyną Kundusi Siwiec bardzo proszę o modlitwę za umierającego szwagra Michała Palica bo bardzo cierpi.
Dziękuję, Małgosia

Za przyczyną Kunegundy Siwiec o łaskę uzdrowienia i dobry przebieg operacji (w piątek, 30 maja br.) dla Ani, młodej mamy 3 małych dzieci, która ma nowotwór złośliwy w postaci guza na kręgosłupie.
Prosi mąż Marcin

Strony