Prosimy wszystkich o modlitwę w nadesłanych intencjach. Nowe intencje prosimy przesyłać na adres: Informacje o otrzymanych łaskach prosimy zgłaszać:

Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice, adres e-mail:

Nadesłane intencje

Prosimy o modlitwę za przyczyną Matki Boskiej Boguckiej i Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec w intencji ciężko chorego Kazimierza Staniec, o łaskę zdrowia i potrzebne siły.
Prosi rodzina i przyjaciele

Bardzo proszę o modlitwę za wstawiennictwem Sł. Bożej Kunegundy Siwiec o powrót do zdrowia mojej Mamy Danuty, która 4 Maja doznała udaru i straciła mowę , niedowład lewej ręki i nogi. Z podziękowaniem i darem modlitwy +
Ewa Uryga

Za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec proszę o łaskę wyleczenia Beaty z choroby nowotworowej.
Prosi Damian

Prosimy o modlitwę w intencji Marii Różyckiej o uzdrowienie z choroby nowotworowej (obu piersi) za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec.
Prosi rodzina i przyjaciele

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej córki, Kunegundy Siwiec, góralki, proszę Cię, by Adam, także góral, mógł zostać moim mężem. Tobie powierzam to moje wielkie marzenie. Jeśli zechcesz, Panie, i zostaniemy mężem i żoną, jeśli zechcesz i zostaniemy rodzicami córki, ku Twojej chwale i ku radości Kuńdzi nadamy jej imię Kinga Faustyna.
Bądź wola Twoja.
Prosi Cię o tę łaskę
Barbara

Strony