Prosimy wszystkich o modlitwę w nadesłanych intencjach. Nowe intencje prosimy przesyłać na adres: Informacje o otrzymanych łaskach prosimy zgłaszać:

Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice, adres e-mail:

Nadesłane intencje

Za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec prosimy o siły do walki z chorobą i łaskę uzdrowienia dla Urszuli
Anna i Zbigniew

Przez wstawiennictwo Kundusi proszę Matkę Bożą o dar aktu zawierzenia Jej Niepokalanemu Sercu dla Żanety. Proszę też o łaskę czystości przedmałżeńskiej dla Żanety i Jędrzeja, dar bojaźni Bożej, pragnienie częstego przystępowania do sakramentów św. oraz pragnienie dobrego w oczach Pana przygotowania do sakramentu małżeństwa dla tych młodych ludzi.
Prosi mama

Za przyczyną Słuzebnicy Bożej Kunegundy Siwiec proszę o łaskę wytrwałości w wierze dla moje mamy Bożeny chorej na rozsianego raka oraz łaskę wytrwałości w cierpieniu, bólu....
Prosi córka Aldona

Za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec z serca proszę o modlitwę w intencji Panu Bogu wiadomej w trudnej sytuacji życiowej oraz wyjednania łaski pomyślnego załatwienia sprawy w dniu 11 grudnia 2017 r. jeśli jest to zgodne z Najświętszą Wolą Bożą. JEZU UFAM TOBIE!
Wdzięczna Anna

Za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec prosimy o dar zdrowia i potrzebne łaski dla Jana Czarny, który jest na Oddziale Kardiologii w Ochojcu.
Prosi rodzina i przyjaciele

Strony