Prosimy wszystkich o modlitwę w nadesłanych intencjach. Nowe intencje prosimy przesyłać na adres: Informacje o otrzymanych łaskach prosimy zgłaszać:

Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice, adres e-mail:

Nadesłane intencje

Za przyczyną Słuzebnicy Bożej Kunegundy Siwiec proszę o łaskę wytrwałości w wierze dla moje mamy Bożeny chorej na rozsianego raka oraz łaskę wytrwałości w cierpieniu, bólu....
Prosi córka Aldona

Za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec z serca proszę o modlitwę w intencji Panu Bogu wiadomej w trudnej sytuacji życiowej oraz wyjednania łaski pomyślnego załatwienia sprawy w dniu 11 grudnia 2017 r. jeśli jest to zgodne z Najświętszą Wolą Bożą. JEZU UFAM TOBIE!
Wdzięczna Anna

Za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec prosimy o dar zdrowia i potrzebne łaski dla Jana Czarny, który jest na Oddziale Kardiologii w Ochojcu.
Prosi rodzina i przyjaciele

Za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec kierujemy nasze prośby do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Jezusa Miłosiernego, o potrzebne dary i łaskę zdrowia dla Janusza Staniek, który znajduje się w szpitalu po ciężkiej operacji aorty.
Prosi rodzina i bliscy

Do Boga Wszechmogącego, za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec, o potrzebne łaski i zdrowie dla ciężko chorego księdza Andrzeja Anherta, proszą rodzina i przyjaciele.

Strony