Prosimy wszystkich o modlitwę w nadesłanych intencjach. Nowe intencje prosimy przesyłać na adres: Informacje o otrzymanych łaskach prosimy zgłaszać:

Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice, adres e-mail:

Nadesłane intencje

Za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec prosimy o szczęśliwy przebieg operacji, umocnienie w chorobie i powrót do zdrowia dla Józefy Skoczek ze wspólnoty krakowskiej OCDS, radnej prowincjalnalnej.
Przyjaciele

Kundusiu przyczyniaj się za chorymi z naszej katowickiej wspólnoty, w szczególności prosimy o zdrowie dla Magdy Bienieckiej, Jadwigi Czarny, siostry Kazi i męża Ani VdC.
Proszą siostry i bracia z wspólnoty OCDS Katowice

Szczęść Boże,
Za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec proszę o modlitwę i cud uzdrowienia dla małego Alfiego Evansa, chłopca z Anglii.
Prosi Alicja

Za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec prosimy o siły do walki z chorobą i łaskę uzdrowienia dla Urszuli
Anna i Zbigniew

Przez wstawiennictwo Kundusi proszę Matkę Bożą o dar aktu zawierzenia Jej Niepokalanemu Sercu dla Żanety. Proszę też o łaskę czystości przedmałżeńskiej dla Żanety i Jędrzeja, dar bojaźni Bożej, pragnienie częstego przystępowania do sakramentów św. oraz pragnienie dobrego w oczach Pana przygotowania do sakramentu małżeństwa dla tych młodych ludzi.
Prosi mama

Strony