Prosimy wszystkich o modlitwę w nadesłanych intencjach. Nowe intencje prosimy przesyłać na adres: Informacje o otrzymanych łaskach prosimy zgłaszać:

Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice, adres e-mail:

Nadesłane intencje

Maryjo proszę uproś potrzebne mi łaski, abym dobrze odbudowała moje życie, pomóż mi wyjść z zachowań DDA i osiągnąć mądrą samodzielność, Służebnico Boża Kundusiu przyczyniaj się za mną.
Prosi Wiesia

Za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec o uzdrowienie i potrzebne łaski dla Zbyszka - szafarza, u którego wykryto chłoniaka.
Proszą rodzina, szafarze i przyjaciele.

Za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec prosimy o uzdrowienie ciężko chorej Małgosi Kidybińskiej-Tkocz i potrzebne łaski.
Proszą przyjaciele

Sługo Boża Kundusiu, bardzo Cię proszę o uproszenie dla mnie łaski pokory i cichości serca, daru modlitwy, daru mądrości i potrzebnych łask abym czas i pieniądze wykorzystywała zgodnie z Wolą Bożą.
Proszę Cię o łaskę uporządkowania mojego serca, życia i mojego mieszkania.
Proszę Cię Kundusiu o łaskę uwolnienia Marka z nałogu alkoholizmu, a Agnieszki od skutków bioenergoterapii i pracoholizmu.
Proszę Cię o nawrócenie i przemianę taty.

Za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec prosimy o uzdrowienie ciężko chorego prof. Antoniego Kidybińskiego i potrzebne łaski.
Prosi córka i przyjaciele

Strony