Prosimy wszystkich o modlitwę w nadesłanych intencjach. Nowe intencje prosimy przesyłać na adres: Informacje o otrzymanych łaskach prosimy zgłaszać:

Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice, adres e-mail:

Nadesłane intencje

Prosimy o nieustającą modlitwę za nas - o łaskę małżeństwa
Maria i Tomasz

Kundusiu, proszę Cię o wstawiennictwo do Pana Jezusa Miłosiernego za mną i moją bardzo poranioną rodziną. Wyproś u Niego, dla oddalonych od Boga - ich powrót i przemianę serca, a w rodzinie zgodę i wzajemną życzliwość. Służebnico Boża Kunegundo, módl się za nami.
Prosi Danuta Znamirowska

Kundusiu, za Twoją przyczyną proszę o dar zdrowia dla Heleny Tomczuk, która jest po udarze i prosi o modlitwę.

Bardzo serdecznie proszę, błagam o gorącą modlitwę w intencji znanej Panu Bogu (bardzo poważna, trudna i w świetle przepisów prawnych beznadziejna sprawa, bardzo krzywdząca biednych, uczciwych ludzi!). Proszę Boga w Trójcy Jedynego, który jest Sędzią Sprawiedliwym i Miłością Miłosierną o pomoc!!! Nie opuszczaj mojej siostry, szwagra i mojego drogiego chrześniaka-siostrzeńca. TYLKO TYś BOŻE NASZYM RATUNKIEM, UFAMY TOBIE!!!
Ufająca Danusia z Bydgoszczy

Bardzo prosimy o modlitwę o cud uzdrowienia chorego na mukowiscydozę Jakuba Bielaka. Małgosia i Mirek Wszystkim ludziom dobrego serca, którzy chcieliby przyczynić się do zebrania funduszy na przeszczep płuc nieuleczlnie chorego, stwarzając mu nadzieję na dalsze życie, podajemy linki do szczegółowych informacji: - prywatna strona Jakuba - artykuł w "Dzienniku wschodnim" - reportaż wyemitowany przez "TVP Lublin"

Strony