Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Sprawy kanonizacyjne po "Sanctorum Mater" - 10 lat doświadczeń

Z Karmelu na oltarze nr 11

Stryszawa-Siwcówka: 20. ogólnopolska pielgrzymka do grobu Kunegundy Siwiec

Biuletyn "Z Karmelu na ołtarze" nr 10

Ekshumacja doczesnych szczątków Kunegundy Siwiec kolejnym krokiem w drodze do jej beatyfikacji

Wydano nr 9 Biuletynu "Z Karmelu na ołtarze"

Wydano nr 8 Biuletynu "Z Karmelu na ołtarze"

Kunegunda Siwiec i jej doświadczenie sacrum

Zgoda Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych na rozpoznanie, zabezpieczenie i przeniesienie doczesnych szczątków Kunegundy Siwiec oraz towarzysząca temu Instrukcja.

Film "Mistyczka z gór"

Scenariusz i realizacja: Bogusława Stanowska-Cichoń

Postanowienie Rady Prowincjonalnej

Rada Prowincjalna 24 września 2014 r., w porozumieniu z o. wicepostulatorem Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD i o. Romanem Gambalunga OCD, postulatorem generalnym, postanowiła przedstawić temu ostatniemu, a za jego pośrednictwem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kandydaturę o. Arkadiusza Smagacza OCD, wykładowcę "Teresianum" w Rzymie, na współpracownika zewnętrznego (collaboratore esterno) tejże Kongregacji, w sprawie opracowania "Positio" w procesie beatyfikacyjnym sł. B. Kunegundy Siwiec, prosząc równocześnie postulatora generalnego o wystąpienie do Kongregacji z prośbą o mianowanie relatora sprawy.

Strony