Kunegunda Siwiec ze Stryszawy: Osoba i przesłanie

Z Karmelu na ołtarze n 15

Z Karmelu na ołtarze nr 14

Z Karmelu na ołtarze nr 13

Modły o beatyfikację o Gaczka OSA i Kunegundy Siwiec OCDS

Z Karmelu na oltarze nr 11

Biuletyn "Z Karmelu na ołtarze" nr 10

Ekshumacja doczesnych szczątków Kunegundy Siwiec kolejnym krokiem w drodze do jej beatyfikacji

Wydano nr 9 Biuletynu "Z Karmelu na ołtarze"

Wydano nr 8 Biuletynu "Z Karmelu na ołtarze"

Zgoda Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych na rozpoznanie, zabezpieczenie i przeniesienie doczesnych szczątków Kunegundy Siwiec oraz towarzysząca temu Instrukcja.

Relacja o procesie beatyfikacyjnym - 20.06.15.

Postanowienie Rady Prowincjonalnej

Rada Prowincjalna 24 września 2014 r., w porozumieniu z o. wicepostulatorem Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD i o. Romanem Gambalunga OCD, postulatorem generalnym, postanowiła przedstawić temu ostatniemu, a za jego pośrednictwem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kandydaturę o. Arkadiusza Smagacza OCD, wykładowcę "Teresianum" w Rzymie, na współpracownika zewnętrznego (collaboratore esterno) tejże Kongregacji, w sprawie opracowania "Positio" w procesie beatyfikacyjnym sł. B. Kunegundy Siwiec, prosząc równocześnie postulatora generalnego o wystąpienie do Kongregacji z prośbą o mianowanie relatora sprawy.

Wydano nr 6 Biuletynu "Z Karmelu na ołtarze"

Wydano nr 5 Biuletynu "Z Karmelu na ołtarze"

Dekret ważności dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym

Śpieszę z radosna wiadomością, że Stolica Apostolska wydała Dekret ważności dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym Kunegundy. Kongres zwyczajny Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w tej sprawie odbył się 1 marca br., podczas Sede Vacante. Dziś odebrałem z Kongregacji wspomniany Dekret, znaczący kolejny ważny krok do gloryfikacji służebnicy Bożej w Kościele.
Z modlitewnym pozdrowieniem z Serca Chrześcijaństwa - fr. Szczepan ocd. (18.04.2013 r.)

Wydano nr 4 Biuletynu "Z Karmelu na ołtarze"

Zakończono przesłuchiwanie świadków

Zakończono przesłuchiwanie świadków jej życia i sławy świętości, trwa tłumaczenie akt procesowych na język włoski.

Strony