W dniu 23 czerwca 2012 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Kunegundy Siwiec odbyła się XV jubileuszowa Pielgrzymka do grobu Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec do Stryszawy-Siwcówki oraz Trzecia Piesza Pielgrzymka z Wadowic do Stryszawy z inicjatywy Wadowickiej Wspólnoty Świeckiego Karmelu, której Ojcem Duchowym i Przewodnikiem był O. Artur Rychta od Ducha Świętego OCD. Trasę z Wadowic do Stryszawy przebyło 30 pielgrzymów. Trzecią formą pielgrzymowania do Kundusi w tym roku, była także z inicjatywy Wadowickiego Świeckiego Karmelu Druga Duchowa Pielgrzymka do grobu Kundusi dla tych, którzy nie mogli osobiści uczestniczyć, w tej formie pielgrzymowało 265 osób.

Mottem tegorocznej Pielgrzymce były słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do Kundusi zapisane w dzienniczku Miejsce Mojego Miłosierdzia i Odpoczynku: "Tak Mnie kochaj jak umiesz" Pielgrzymce przewodniczył O. Prowincjał Andrzej Ruszała OCD, który wygłosił homilię.

Pielgrzymi tradycyjnie odwiedzili grób Kundusi, następnie uczestniczyli w Eucharystii, po której był koncert Chóru żeńskiego z Babic w kościele św. Anny w Stryszawie. Po koncercie pielgrzymi modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia, a następnie adorowali Pana Jezusa wystawionego w kaplicy Sióstr Zmartwychwstanek w Siwcówce. Po spotkaniu przed domem Kundusi z Panią Franciszką Bartkowską (siostrą ks. Bartkowskiego, spowiednika Kundusi, który spisał Jej rozmowy z Panem Jezusem), Pielgrzymi udali się pod Kapliczkę Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie po błogosławieństwie O. Artura od Ducha Świętego zakończyła się Pielgrzymka.

Relacja Wiesława Adamika z tejże pielgrzymki

Zdjęcia z III Pieszej Pielgrzymki Wadowice - Stryszawa - Siwcówka 2012