W sobotę 18 czerwca około 300 osób z różnych regionów Polski zgromadziła XIV Ogólnopolska Pielgrzymka do Stryszawy-Siwcówki, do grobu służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec.

Po powitaniu pielgrzymów przez Sławomira Kruka prezesa Towarzystwa Przyjaciół Kunegundy Siwiec, które jest głównym organizatorem wszystkich dotychczasowych pielgrzymek, zgromadzeni udali się pod przewodnictwem kapłanów na miejscowy cmentarz, gdzie nad grobem służebnicy Bożej modlono się w intencjach, które składane są przez wiele osób z prośbami zanoszonymi przez przyczynę Kunegundy Siwiec.

Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię o. dr Grzegorz Firszt wikariusz prowincjalny Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej. Wśród pielgrzymów we mszy św. uczestniczyły siostry zmartwychwstanki na czele z matką prowincjalną s. Marią Donatą Wołowiec CR oraz przełożoną klasztoru w Siwcówce s. Bożeną Wróbel CR.

Wicepostulator o. dr Szczepan Praśkiewicz zapoznał zgromadzonych z aktualnym przebiegiem procesu beatyfikacyjnego służebnicy Bożej. Zakończenie procesu na szczeblu diecezjalnym odbędzie się 28 października o godz. 9.00 w kaplicy arcybiskupów przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie, którego dokona ks. kardynał Stanisław Dziwisz, a następnie o godz. 11.00 odprawiona zostanie uroczysta msza św. dziękczynna w kościele karmelitów bosych przy ul. Rakowickiej 18. W późniejszym czasie nastąpi staranie o przeniesienie doczesnych szczątków służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec na miejsce stałego spoczynku.

W części artystycznej na Wzgórzu Miłosierdzia Bożego w Siwcówce odbył się koncert poetycko - ewangelizacyjny prowadzony przez p. Elżbietę Zackiewicz z Katowic wraz z zespołem.

Część modlitewną wypełniła adoracja Najświętszego Sakramentu w zabytkowej kaplicy sióstr zmartwychwstanek, a następnie pielgrzymi udali się pod dom Kundusi i kapliczkę wotum ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce towarzyszyła Druga Piesza Pielgrzymka z Wadowic do Stryszawy śladami Kunegundy Siwiec. W tym roku z radością naliczyliśmy więcej pielgrzymów niż w roku ubiegłym przemierzających malowniczy szlak beskidzki z Papieskiego Miasta do Siwcówki.

nformację podaje:
Ewa Leśniewska OCDS, Rzecznik Towarzystwa Przyjaciół Kunegundy Siwiec, tel. 500 419 005