W sobotę, 19 czerwca 2010 odbyła się XIII Ogólnopolska Pielgrzymka do grobu Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec. O godzinie 10.30 w kościele św. Anny w Stryszawie nastąpiło powitanie pielgrzymów, a potem modlitwa przy grobie Służebnicy Bożej. Przed Mszą św. postulator procesu beatyfikacyjnego o. dr Szczepan Praśkiewicz OCD zapoznał zgromadzonych z aktualnym zaawansowaniem prac. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz wystosował do pielgrzymów przesłanie, w którym napisał między innymi: "Błogosławię wam z całego serca i zachęcam do życia w prostocie ducha i w wychwalaniu Bożego miłosierdzia, jak to czyniła Służebnica Boża Kunegunda Siwiec i co przypomina nam przesłanie duchowego dziecięctwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus i orędzie miłosierdzia św. Faustyny Kowalskiej".

O godzinie 12.00 odprawiona została Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem przełożonego prowincjalnego Krakowskiej Prowincji karmelitów bosych o. dr Andrzeja Ruszały. (Nagranie homilii o. dr Andrzeja Ruszały)

W dalszej części pielgrzymki, na Wzgórzu Miłosierdzia w Siwcówce, odbył się koncert chóru i występ poetycki. O godz. 17.00 pielgrzymi wzięli udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy sióstr zmartwychwstanek. Następnie, tradycyjnie spotkali się z p. Franciszką Bartkowską, siostrą księdza Bronisława Bartkowskiego spowiednika Kundusi, pod domem, gdzie mieszkała Służebnica Boża. Pielgrzymka zakończyła się nabożeństwem czerwcowym pod przewodnictwem o. Andrzeja Ruszały prowincjała karmelitów bosych, przy kapliczce wotywnej Najświętszego Serca Jezusowego.

W pielgrzymce wzięło udział ok. 500 osób, w tym po raz pierwszy piesi pielgrzymi z Wadowic.

Kunegunda Siwiec urodziła się 28 maja 1876r. w Stryszawie. Została obdarowana łaską słyszenia w swoim wnętrzu słów Jezusa i możliwości rozmawiania z Nim. Podczas trwania działań wojennych w 1942r. uczyniła ofiarę ze swego życia w intencji zachowania Stryszawy przed grożącą wiosce pacyfikacją i wywózką do Oświęcimia. Zmarła w opinii świętości 27 czerwca 1955r. Liczne kopie maszynopisów z tekstem nadprzyrodzonych oświeceń krążyły w prywatnym obiegu i dotarły do wielu osób, w tym także do samego Prymasa Polski, Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. 21 grudnia 2007 roku ks. kard. Stanisław Dziwisz w pałacu arcybiskupów krakowskich dokonał oficjalnego otwarcia procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej. W nadprzyrodzonych oświeceniach, Pan Jezus kilkakrotnie dał słyszeć Służebnicy Bożej, że serce jej samej, a nadto miejsce, w którym żyła, wybrał na miejsce swojego miłosierdzia i odpoczynku, z którego pragnie na całą ludzkość wylewać zdroje swego miłosierdzia i czynić cuda miłości.

Zapraszamy do poznawania duchowości karmelitańskiej, drogi duchowego dziecięctwa i realizowania tych ideałów w życiu Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec. Więcej informacji na stronach:

http://www.karmel.pl/hagiografia/siwiec