Naszym zadaniem jest, w oparciu o społeczną naukę Kościoła Katolickiego, propagowanie i szerzenie idei dziecięctwa duchowego z uwzględnieniem doświadczeń pozostawionych przez patronkę Towarzystwa, a zawartych w książce pt. "Miejsce Mojego Miłosierdzia i Odpoczynku" oraz w dziełach św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Celem jest współdziałanie z instytucjami kościelnymi prowadzącymi proces beatyfikacyjny Kunegundy Siwiec, gromadzenie środków na ten cel, promowanie działalności naukowej i publikacyjnej, aby przesłanie i orędzie Miłosierdzia promieniujące z życia Kunegundy, jej bezgraniczna wiara i heroizm w znoszeniu cierpienia stały się inspiracją do naśladowania.