Adres domu Kundusi:
34-205 Stryszawa 585www.kundusia.pl

Konto bankowe:
Świecki Zakon Karmelitów Bosych
Diakonia Przyjaciół Kunegundy Siwiec
34-100 Wadowice, ul Karmelicka 22
Nr konta: 82 1240 4197 1111 0010 4653 8047