Prosimy wszystkich o modlitwę w nadesłanych intencjach. Nowe intencje prosimy przesyłać na adres: Informacje o otrzymanych łaskach prosimy zgłaszać:

Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice, adres e-mail:

Nadesłane intencje

Proszę o modlitwę za Maćkiem z Sosnowca i jego rodziną o wyzwolenie z wszelkich zniewoleń. Proszę o miłość i pokój w jego rodzinie.

Kundusiu, proszę Cię o wstawiennictwo przed Tronem Boga za Piotra, Piotra oraz Maćka. Proszę o łaskę ich szybkiego nawrócenia i przyjęcia Jezusa za swojego Pana. Pomóż też mi Kundusiu miłować Jezusa miłością, której pragnie ode mnie i bronić się przed grzechami mojego języka. Opiekuj się mną i prowadź do Jezusa i Maryi.
Ewa z Warszawy

Kundusiu uproś u Boga łaskę stałej pracy (tworzącej dobro) dla mojego syna Maćka.
Matka

Bardzo Was, Bracia i Siostry, proszę o modlitwę do Jedynego Boga w Trójcy Przenajświętszej za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec o nawrócenie moje i mojej ukochanej Żony Justyny, o uzdrowienie naszego Małżeństwa przed Bogiem zawartego. Dobry Bóg Wam zapłać!
Prosi Polgar Imre z Katowic

Kundusiu proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Jezusa i Maryi, uproś zdrowie dla Małgosi i Zdzisława. Wstawiaj się za nimi, proszę też o opiekę nad Ciocią Franią.
Bardzo prosi Barbara.

Strony