Prosimy wszystkich o modlitwę w nadesłanych intencjach. Nowe intencje prosimy przesyłać na adres: Informacje o otrzymanych łaskach prosimy zgłaszać:

Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice, adres e-mail:

Nadesłane intencje

Za przyczyną Służebnicy Bożej Kundusi Siwiec prosimy o potrzebne łaski i zdrowie dla chorej cioci Marysi, która przebywa w szpitalu w wyniku infekcji Covid-19 i znajduje się w ciężkim stanie, prosimy bardzo o modlitwę.
Prosi rodzina

Za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec o potrzebne łaski, dobre owoce przechodzonej bardzo ciężkiej choroby oraz zdrowie duszy i ciała dla Sebastiana Nowak.
Prosi rodzina i przyjaciele

Kundusiu, przyczyniaj się za chorymi, zakażonymi wirusem Covid-19, w szczególności prosimy o łaską zdrowia i potrzebne siły dla oo. Szczepana, Alberta i Grzegorza OCD,
Twoi przyjaciele

Za przyczyną Kunegundy Siwiec prosimy o łaskę zdrowia i pokój w sercu dla ciężko chorego o. Benedykta Belgrau OCD, przeora wspólnoty Prądnik-Biały oraz asystenta wspólnot w Bieruniu Nowym i Wolbromiu. Prosimy o cud uzdrowienia.

Za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec prosimy o potrzebne łaski i zdrowie dla ciężko chorej Marii Gołdy. Matko Boża Nieustającej Pomocy miej ją w swojej opiece.
Prosi rodzina i bliscy

Strony